72.výročie ukončenia 2. svetovej vojny

11.05.2017 08:45

Občania Nového Mesta nad Váhom si dňa 5.5.2017 pripomenuli ukončenie 2.sv.vojny kladením vencov k pamätníku kpt. Ljubovského v Parku J.M.Hurbana. Pietnu spomienku uviedol Michal Bartek básňou a spevácky zbor Cantabile zaspieval hymny. Kladenia vencov sa zúčastnil aj poslanec NR SR Dušan Bublavý, izraelský veľvyslanec na Slovensku Zvi Aviner Vapni, ppredstavitelia mesta, Oblastného výboru SZPB a ďalší hostia.2.sv.vojna priniesla milióny obetí a obrovské utrpenie ľudí. Ukončenie vojny prinieslo úľavu celému svetu.