Pietna spomienka v obci Cetuna

08.03.2017 17:26

V nedeľu dňa 26.2.2017 sa za účasti významných hostí uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 72. výročia partizánskeho boja v obci Cetuna. K účastníkom sa prihovoril podpredseda TSK Ing. Jozef Trstenský a tajomník ÚR SZPB pán Longaver, ktorí vo svojich príhovoroch vyzdvihli význam hrdinského boja a vyzvali k ostražitosti v boji proti prejavu fašizmu.