Okresná rada, jej predseda a členovia

 

Okresná rada realizuje program a ciele strany SMER-SD v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom. Jej činnosť organizuje a riadi predseda okresnej rady.

Bc. Dušan Bublavý

poslanec NR SR

 

 

Predseda:        Bc. Dušan Bublavý - poslanec NR SR

Podpredseda:  RSDr. Marián Mesiarik

Členovia:         PhDr. Kvetoslava Hejbalová

                      Ing. Anna Halinárová

                      Mgr. Tatiana Skovajsová

                      Ing. Ľubomír Miklánek

                      Ing. Marián Topolčány

                      Mgr., Ing. Ivan Šteiner, PhD.

                      Jaroslav Bača

                      Mgr. Vladimír Sumbal

                      Ing. Pavol Bahník