Plán akcií na rok 2017

 

   
Osobnosť Podjavoriny, Slávnosti podjavorinských rodákov /  v MsKS / 15.1.2017
Snem 6.2.2017

11. reprezentačný ples v Častkovciach

25.2.2017
Pietna spomienka na padlých / Cetuna / 26.2.2017
Pietne akty k oslobodeniu – 72. výročie,  apríl
máj
Festival A. Jurkovičej – prehliadka divadelnej tvorby,  Kvet Tálie  9.-12.4.2017
1.máj  / Stavanie mája / 1.5.2017
Stretnutie poslancov MsZ a VÚC s občanmi mesta jún
Deň mesta - 754. výročie, jún
5.júl Cyrilo-metodejská tradícia  júl
Stretnutie Čechov a Slovákov na Javorine 30.7.2017
Pietne spomienky (ukončenie II. svetovej vojny, SNP a mladí - vatra) august
Novomestský jarmok 15.,16.,17.9.2017
Úcta k starším, stretnutie s poslancami MsZ-členmi SMER-SD a TSK október
Okresný snem, ocenenie jubilantov november
Vianočné stretnutie – Klub dôchodcov a Jednoty dôchodcov, výročné schôdze december 

 

Plán akcií na rok 2016

 

   
Osobnosť Podjavoriny, Slávnosti podjavorinských rodákov /  v MsKS / 24.1.2016
10. reprezentačný ples v Častkovciach 6.2.2016

Programová konferencia

13.2.2016
Pietna spomienka na padlých / Cetuna / 28.2.2016
Predvolebný míting  v Novom Meste nad Váhom /  v MsKS / 1.3.2016
Pietne akty k oslobodeniu – 71. výročie,  apríl
máj
Festival A. Jurkovičej – prehliadka divadelnej tvorby,  Kvet Tálie  10.-12.4.2016
1.máj  / Stavanie mája / 29.4.2016
Stretnutie poslancov MsZ a VÚC s občanmi mesta jún
Deň mesta - 753. výročie, jún
5.júl Cyrilo-metodejská tradícia  júl
Stretnutie Čechov a Slovákov na Javorine 31.7.2016
Pietne spomienky (ukončenie II. svetovej vojny, SNP a mladí - vatra) august
Novomestský jarmok september
Úcta k starším, stretnutie s poslancami MsZ-členmi SMER-SD a TSK október
Okresný snem, ocenenie jubilantov november
Vianočné stretnutie – Klub dôchodcov a Jednoty dôchodcov, výročné schôdze december 

 

Plán akcií na rok 2015

 

   
Osobnosť Podjavoriny, Slávnosti podjavorinských rodákov / 18.1. v MsKS / 18.1.2015
9. reprezentačný ples v Častkovciach 7.2.2015

Pietna spomienka na padlých / Cetuna /

22.2.2015
Členská schôdza, Okresný snem 23.2.2015
MDŽ - športová hala v Novom Meste nad Váhom 3.3.2015
Pietne akty k oslobodeniu – 70. výročie,  7.4.2015
5.5.2015    
Festival A. Jurkovičej – prehliadka divadelnej tvorby,  Kvet Tálie  12.-15.4.2015
1.máj  / Stavanie mája / 30.4.2015
Stretnutie poslancov MsZ a VÚC s občanmi mesta máj
Deň mesta - 752. výročie, 19.6.2015
5.júl Cyrilo-metodejská tradícia  júl
Stretnutie Čechov a Slovákov na Javorine 26.7.2015
Pietne spomienky (ukončenie II. svetovej vojny, SNP a mladí - vatra) august
Novomestský jarmok 18. - 20.9.2015
Úcta k starším, stretnutie s poslancami MsZ-členmi SMER-SD a TSK október
Okresný snem, ocenenie jubilantov november
Vianočné stretnutie – Klub dôchodcov a Jednoty dôchodcov, výročné schôdze december 

 

Plán akcií na rok 2014

 

   
Osobnosť Podjavoriny, Slávnosti podjavorinských rodákov / 20.1. v MsKS / 19.1.2014
8. reprezentačný ples v Častkovciach 22.2.2014

Pietna spomienka na padlých / 23.2. Cetuna /

23.2.2014
Stretnutie s maturantami - voľba prezidenta SR marec
Členská schôdza - voľba prezidenta marec
Ženy ženám - Kultúrny a zábavný program k MDŽ ( MsKS) 8.3.2014
MDŽ - športová hala v Trenčíne 19.3.2014
Pietne akty k oslobodeniu – 69. výročie,  apríl        
Festival A. Jurkovičej – prehliadka divadelnej tvorby,  Kvet Tálie  apríl
1.máj  / Stavanie mája / máj
Stretnutie poslancov MsZ a VÚC s občanmi mesta máj
Deň mesta - 751. výročie, 13.6.2014
5.júl Cyrilo-metodejská tradícia  júl
Stretnutie Čechov a Slovákov na Javorine 27.7.2014
Pietne spomienky (ukončenie II. svetovej vojny, SNP a mladí - vatra) 30. - 31.8.2014
Novomestsky jarmok 19. - 21.9.2014
Úcta k starším, stretnutie s poslancami MsZ-členmi SMER-SD a TSK október
Okresný snem, ocenenie jubilantov, Komunálne voľby november
Vianočné stretnutie – Klub dôchodcov a Jednoty dôchodcov, výročné schôdze december 

 

Plán akcií na rok 2013

 

   
Osobnosť Podjavoriny, Slávnosti podjavorinských rodákov / 20.1. v MsKS / 20.1.2013
mestská zabíjačka / 2.2. pri byvalom Čedoku, pri Hofmanovi / 2.2.2013

pietna spomienka na padlých / 24.2. Cetuna /

24.2.2013
členská schôdza  marec
MDŽ - športová hala v Trenčíne 5.3.2013
pietne akty k oslobodeniu – 68. Výročie, Festival A. Jurkovičej – prehliadka apríl        
divadelnej tvorby,  Kvet Tálie – Zita Furková apríl
1.máj  / Stavanie mája / máj
Deň matiek máj
Podjavorinské folklórne slávnosti v Bzinciach pod Javorinou máj
Deň mesta /750. výročie, 1150. výročie Cyrila a Metoda, 615.výročie Mnešíc/  jún
5.júl Cyrilo-metodejská tradícia  júl
pietne spomienky august
Novomestsky jarmok september
Úcta k starším, stretnutie s poslancami MsZ-členmi SMER-SD a TSK október
okresný snem, ocenenie jubilantov november
vianočné stretnutie – Klub dôchodcov a Jednoty dôchodcov, výročné schôdze december