Poslanci za stranu SMER-SD v MsZ 2015-2018

Vo volebnom období 2015-2018 boli zvolení za stranu SMER-SD do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom títo poslanci:

 

Ing. Alena Čechvalová

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:

E-mail:
č. 5
Benkova 1265/6
53 rokov
odborný referent
SMER-SD
člen Komisie finančnej, správy majetku a hosp. rozvoja mesta pri MsZ
člen Komisie pre rozvoj bývania pri MsZ

alena.cechvalova@gmail.com

 

RNDr. Eva Gregušová

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:

 
č. 3
Športová 38
56 rokov
pedagóg
SMER-SD
predseda Komisie pre ochranu životného prostredia pri MsZ

 

 

PhDr. Kvetoslava Hejbalová
 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:

 


Telefón:
E-mail:
č. 3
Javorinská 10
59 rokov
viceprimátorka
SMER-SD
1.zástupca primátora,
člen
Mestskej rady
podpredseda Komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ,
predseda Mestskej časti č.3

032 7402 212
kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk

 

 

MUDr. Ján Hendrich

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:

 
č. 3
Kuzmányho 2
59 rokov
očný lekár
SMER-SD
podpredseda Komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ

 

 

PhDr. Patrícia Maráková

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:


E-mail:
č. 3
Karpatská 28
41 rokov
sociálna pracovníčka
SMER-SD
člen Mestskej rady,
predseda Komisie pre rozvoj bývania pri MsZ,
člen Komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ
patricia.marakova@zoznam.sk

 

 

MUDr. Zuzana Mastráková

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:


 
č. 6
Klčové 27
64 rokov
lekár
SMER-SD
člen Komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ,
člen Komisie na riešenie sťažností na primátora, poslanca MsZ a hlavného kontrolóra mesta

 

 

 

Miroslav Ostrenka

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:


 
č. 4
Hurbanova 10
39 rokov
logista
SMER-SD
predseda Komisie dopravného rozvoja mesta pri MsZ,
člen Komisie na riešenie sťažností na primátora, poslanca MsZ a hlavného kontrolóra mesta

 

 

 

Ing. Eva Ružičková

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:


 
č. 5
Hviezdoslavova 18
53 rokov
riaditeľka OSVaR
SMER-SD
člen Mestskej rady,
člen Komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ

 

 

Mgr. Tatiana Skovajsová

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:E-mail:
č. 2
Považská 5
57 rokov
námestníčka pre ošetrovateľstvo
SMER-SD
člen Mestskej rady,
predseda Komisie kujtúry a spoločenských vzťahov pri MsZ
predseda mestskej časti č.2
tatiana.skovajsova@nspnm.sk

 

 

Tatiana Tinková

 

Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
č. 4
M.R.Štefánika 25
54 rokov
učiteľka
SMER-SD
predseda mestskej časti č.4
člen Komiesie pre bezpečnosť a verejný poriadok pri MsZ
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov