Bezplatné právne poradenstvo

17.12.2012 10:25

 Oznamujeme občanom, že od januára 2013 môžu využiť

 

                            Bezplatné právne poradenstvo

  

 Miesto:

Kancelária poslanca NR SR  D. Bublavého, ul. Fraňa Kráľa č. 9 Nové Mesto nad Váhom

Termín:

 Každú druhú stredu začínajúc dňom 9.1.2013 a podľa rozpisu

                                                              

 Čas konania:                         od 13.00 hod.  do 16.00 hod.

 

Poradenstvo poskytuje:    JUDr. Anna Orsavová

 Kontakt:           tel. 032/ 7717035   email:  anna.jamajka@gmail.com

 Forma poskytovania poradenstva:

 Osobne, písomne, telefonicky aj na záznamník, emailom

 Rozpis poradenských dní na prvý polrok 2013:

 

                             9.1.2013, 23.1.2013                      3.4.2013, 10.4.2013              

                            13.2.2013, 20.2.2013                     8.5.2013, 15.5.2013

                           13.3.2013, 20.3.2013                      5.6.2013, 12.6.2013

                                       

  Využite možnosť riešiť vlastné problémy s pomocou skúseného právnika