Javorinské slávnosti 2014

29.07.2014 13:11

Ako každý rok, aj v tomto roku sa konali Slávnosti bratstva Čechov, Moravanov a Slovákov na vrchu Javorina. 27.7.2014 sa stretli bratia z Českej  a Slovenskej republík, aby si tak ako v minulosti vymenili skúsenosti a v príjemnom prostredí sa zabavili pri muzike a tanci. V predajných  stánkoch si každý mohol nájsť to, čo vyhovuje jeho naturelu a pri tribúnach si mohli spoločne s kapelami aj zaspievať. Pozdraviť ich prišli aj župani a zástupcovia spriatelených krajov.