Komunálne voľby 2014

19.10.2014 18:46

Voľby do mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom sa budú konať

15. novembra 2014

 

Kandidát na primátora mesta Nové Mesto nad Váhom za stranu SMER-SD

 

3. Jozef Trstenský, Ing., 54 r., primátor mesta, Turecká 38, SMER – sociálna demokracia

 

Kandidáti na poslancov MsZ v Novom Meste nad Váhom za stranu SMER-SD

Volebný obvod č. 1

2. Štefan Hlinka, 38 r., podnikateľ, Vinohradnícka 25, SMER – sociálna demokracia

3. Dana Jeřábková, Mgr., 46 r., učiteľka, Klčové 38, SMER – sociálna demokracia  

11. Pavol Podmajerský, MUDr., 53 r., lekár, Tichá 1, SMER – sociálna demokracia

12. Jozef Říha, Mgr., 57 r., učiteľ, D.Štubňu 7, SMER – sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 2

1. Miroslav Hrách, 51 r., podnikateľ, Športová 37, SMER – sociálna demokracia

2. Eva Jurčová, RNDr., 62 r., dôchodkyňa, Sasinkova 27, SMER – sociálna demokracia

7. Tatiana Skovajsová, Mgr., 57 r., námestníčka pre ošetrovateľstvo, Považská 5, SMER – sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 3

2. Eva Gregušová, RNDr., 56 r., pedagóg, Športová 38, SMER – sociálna demokracia

3. Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 59 r., viceprimátorka, Javorinská 10, SMER – sociálna demokracia

4. Ján Hendrich, MUDr., 59 r., lekár, Kuzmányho 2, SMER – sociálna demokracia

8. Patrícia Maráková, PhDr., 41 r., sociálna pracovníčka, Karpatská 28, SMER – sociálna demokracia

9. Dana Pastorková, Ing., 45 r., ekonómka, Stromová 16, SMER – sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 4

7. Miroslav Ostrenka, 39 r., skladník, Hurbanova 10, SMER – sociálna demokracia

8. Jarmila Schmidlová, Mgr., 55 r., vedúca živnostenského úradu, Dibrovova 19, SMER – sociálna demokracia

9. Tatiana Tinková, 54 r., učiteľka, M.R.Štefánika 25, SMER – sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 5

1. Alena Čechvalová, Ing., 53 r., odborný referent, Benkova 6, SMER – sociálna demokracia

8. Eva Ružičková, Ing., 53 r., riaditeľka OSVaR, Hviezdoslavova 18, SMER – sociálna demokracia

9. Marián Topolčány, Ing., 64 r., námestník, Dukelská 14, SMER – sociálna demokracia

 

 

Volebný obvod č. 6

5. Zuzana Mastráková, MUDr., 64 r., lekár, Klčové 27, SMER – sociálna demokracia

7. Jaroslav Mrázik, Ing., 30 r., informatik, Dr. I. Markoviča 8, SMER – sociálna demokracia

9. Vladimír Sumbal, Mgr., 49 r., riaditeľ ÚPSVaR, A. Sládkoviča 6, SMER – sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 7

1. Milan Čelko, 51 r., podnikateľ, Dr.I.Markoviča 9, SMER – sociálna demokracia

2. Marcela Fecsuová, Mgr., 47 r., podnikateľka, Mostová 10, SMER – sociálna demokracia

5. Miloslav Malík, Ing., 64 r., prednosta SÚS, Riečna 22, SMER – sociálna demokracia

8. Štefan Salic, 56 r., robotník, Ružová 22, SMER – sociálna demokracia