Mesiac október - Úcta k starším

13.10.2014 08:56

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, ale hlavne možnosť povedať si : žil som tak, ako som mohol a konal som tak, ako som chcel, aby iní konali. V tom spočíva zmysel nášho života.   Jar, leto, jeseň i zima sa veľakrát pominú. Za tento čas sa v človeku zahalia starosti a zápasy do jednej vety : Život je ťažký a človek sa musí poriadne obracať, aby sa mu nedal. A radšej na to ani nemyslieť.   Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí, až jedného dňa je tu – staroba.

Roky vašej usilovnej práce sú ako dozreté ovocie. Dnes už máte právo oddýchnuť si, ale nezaháľajte, venujte sa činnostiam, ktoré vás zaujímajú a napĺňajú.

I v našom meste nezabúdame na jeseň našich obyvateľov a v mesiaci október, ktorý je Mesiacom úcty k starším organizujeme stretnutie, ktoré sa koná v MsKS / veľká sála / v Novom Meste nad Váhom pod záštitou MsO Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov v spolupráci s MsÚ dňa 21.októbra 2014 o 14,00.