Návšteva premiéra v Novom Meste nad Váhom

14.12.2013 10:03

Na pracovnom výjazde v Novom Meste nad Váhom sa v piatok 13. decembra 2013 zúčastnil predseda vlády SR Robert Fico, ktorého sprevádzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška ako aj poslanci TSK Dušan Bublavý, Kvetoslava Hejbalová a Jozef Trstenský.

Premiér vystúpil v Gymnáziu M. R. Štefánika s prednáškou na tému „Slovensko, Európska únia a ľudské práva“ a následne sa stretol so študentmi Strednej odbornej školy na Bzinskej ulici - jednej z troch stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v tomto meste.

Pracovný program predsedu vlády R. Fica v Novom Meste nad Váhom vyvrcholil stretnutím s vedením spoločnosti Emerson, jedným z najvýznamnejších podnikateľských subjektov v regióne. „Som rád, že som tu videl úspešný príbeh,“ povedal Robert Fico po návšteve závodu Emerson, ktorý sa zameriava na elektrotechnickú výrobu s vysokou pridanou hodnotou a zamestnáva 1400 pracovníkov.

Spoločnosť Emerson je známa úzkou spoluprácou so SOŠ na Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom, v čom vidí predseda TSK Jaroslav Baška dobrý príklad smerovania stredného školstva v TSK.