Oslobodenie Nového Mesta nad Váhom

10.04.2015 15:01

Dňa 7.4.2015 sa zúčastnili spomienkovej slávnosti pri príležitosti oslobodenia Nového Mesta nad Váhom rumunskou armádou v Parku D.Štubňu- Zámostského významní hostia - poslanec NR SR Dušan Bublavý, prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Andrea Augustínová, predstavitelia mesta, starosta Uherského Brodu a starostovia priľahlých obcí . Spolu z občanmi mesta svojou účasťou prispeli k dôstojnému priebehu osláv tak významných okrúhlych výročí, ktoré si v tomto roku pripomíname. Poďakovanie patrí aj recitátorovi Jurajovi Kazdovi a speváckemu zboru Cantabile.