Seminár k 70. Výročiu ukončenia 2. svetovej vojny

17.06.2015 08:32

Oblastný výbor SZPB v Novom Meste nad Váhom pod vedením p. Hulínka zorganizoval seminár k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny pre učiteľov a žiakov ZŠ a stredných škôl. Témou boli oslobodenie Slovenska, riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 – 45 a priebeh vojny na moravsko – slovenskom pomedzí. Prednášajúcimi boli lektori z Múzea SNP v Banskej Bystrici a profesorka z Gymnázia v Uherskom Hradišti.

Vrcholom programu bola návšteva premiéra SR Róberta Fica, ktorého sprevádzal poslanec NR SR Dušan Bublavý.