Stavanie mája

20.05.2016 09:32

Už tradične sa v Novom Meste nad Váhom „stavia máj“ ako symbol ľudskosti, priateľstva, lásky a úcty k práci.

29.4.2016 sa na Námestí slobody zišli občania okresného mesta, aby za prítomnosti veselej muziky postavili máj. Viceprimátorka mesta Kvetoslava Hejbalová vo svojom príhovore zdôraznila význam tejto tradície a vyzvala ľudí k vzájomnému porozumeniu a úcty jeden k druhému. K prítomným sa prihovoril aj poslanec MRSR Dušan Bublavý.

Detský súbor Čakanka spríjemnil toto nádherné slnečné popoludnie.