Stretnutie s jubilantami 2013

12.12.2013 15:35

Pri príležitosti životných jubileí našich členov sa uskutočnilo dňa 9.12. 2013 stretnutie predsedu Okresnej organizácie Mgr. Dušana Bublavého a členov Okresnej rady SMER-SD vo vinárni Pod kostolom v Novom Meste nad Váhom. Naši jubilanti boli ocenení diplomom, kvietkom a malým darčekom. Predseda im poprial veľa zdravia a pohody nielen v predvianočnom čase, ale aj počas celého roka. Všetci zúčastnení boli  v družnej debate a spievali  pri hudobnom predstavení žiaka ZUŠ Lukáša Šnábela.