Uctenie si pamiatky 71. výročia Slovenského národného povstania

27.07.2015 10:43

POZVÁNKA

 

na slávnostné uctenie si pamiatky 71. výročia  Slovenského národného povstania

Spomienková slávnosť sa uskutoční

28. augusta 2015 o 14,00 h

na miestnom cintoríne v Novom Meste nad Váhom

 

Program:

  • položenie vencov
  • vystúpenie spev. zboru CANTABILE
  • báseň
  • príhovor
  • vystúpenie spev. zboru CANTABILE

Verím, že svojou účasťou prispejete k dôstojnému ucteniu si pamiatky  71. výročia SNP.