vv

17.01.2014 10:09
 
   
Osobnosť Podjavoriny, Slávnosti podjavorinských rodákov / 20.1. v MsKS / 20.1.2013
mestská zabíjačka / 2.2. pri byvalom Čedoku, pri Hofmanovi / 2.2.2013

pietna spomienka na padlých / 24.2. Cetuna /

24.2.2013
členská schôdza  marec
MDŽ - športová hala v Trenčíne 5.3.2013
pietne akty k oslobodeniu – 68. Výročie, Festival A. Jurkovičej – prehliadka apríl        
divadelnej tvorby,  Kvet Tálie – Zita Furková apríl
1.máj  / Stavanie mája / máj
Deň matiek máj
Podjavorinské folklórne slávnosti v Bzinciach pod Javorinou máj
Deň mesta /750. výročie, 1150. výročie Cyrila a Metoda, 615.výročie Mnešíc/  jún
5.júl Cyrilo-metodejská tradícia  júl
pietne spomienky august
Novomestsky jarmok september
Úcta k starším, stretnutie s poslancami MsZ-členmi SMER-SD a TSK október
okresný snem, ocenenie jubilantov november
vianočné stretnutie – Klub dôchodcov a Jednoty dôchodcov, výročné schôdze december